Äntligen ett konkret steg framåt!

Ur Svenska Dagbladet idag:

Singlar ska få insemineras

Människors lämplighet som förälder avgörs inte av om man lever i en parrelation. Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna vill därför att lagen ändras så att ensamstående kvinnor får tillgång till assisterad befruktning. Det skriver Kenneth Johansson (C), Mats Gerdau (M) och Barbro Westerholm (FP).

FOTO: JESSICA GOW / SCANPIX

Längtan efter barn är en stark drivkraft. Att bli förälder är för många en av livets största höjdpunkter. Oavsett hur familjen ser ut innebär barn både glädje och prövningar, men framförallt ett stort ansvar. Alla barn förtjänar en bra start i livet med en trygg uppväxt. För oss är det självklart att alla frågor som rör barn ska ta sin utgångspunkt i vad som är bäst för barnet.Vi har kommit långt i Sverige med en familjepolitik som förenar valfrihet och jämställdhet, samtidigt som alliansens politik innebär att vardagspusslet underlättats för familjer runt om i hela landet. Vi fortsätter att utforma en politik för en verklighet där familjer kan se ut på många olika sätt. En aktuell fråga är den om regelverket kring assisterad befruktning och hur det påverkar människors möjlighet att få barn.

Alla föräldrar har ett individuellt och gemensamt ansvar för sina barn. Ett ansvarsfullt föräldraskap bygger på förmågan att ge barnet kärlek, trygghet och omsorg. Detta gäller oavsett om man uppfostrar sina barn tillsammans i ett förhållande eller om man av olika skäl är ensamstående förälder.

Det finns många barn i Sverige i dag som lever med ansvarsfulla ensamstående föräldrar som ger dem en trygg och kärleksfull uppväxt. Vi är övertygade om att människors lämplighet som förälder inte avgörs av huruvida man lever i en parrelation eller inte.

Trots detta görs det i nuvarande svensk lagstiftning skillnad mellan pars och ensamståendes möjligheter att bli föräldrar. I dagsläget tillåts inte assisterad befruktning av ensamstående kvinnor. Enligt lagen får sjukvården endast utföra detta om kvinnan är gift eller sambo. Följden har blivit att många svenska kvinnor valt att söka sig utomlands för att få hjälp med att få barn. Det är en direkt konsekvens av en lagstiftning som nu behöver förnyas.

Vi menar att politiken behöver ta sin utgångspunkt i att familjer är olika med varierande behov och livsmål, men med samma grundläggande värde. Det är en central utgångspunkt i en tid då skilsmässor och uppbrott är vanliga. Det ställer höga krav på en lagstiftning som utgår från människor och att barnens behov blir tillgodosedda oavsett hur familjen ser ut. Lagen borde stödja ansvarsfulla vuxna som vill ha barn, inte lägga krokben för dem.

Samtidigt är vi medvetna om att frågor om assisterad befruktning är komplicerade och rör i grunden djupliggande uppfattningar om familjer och barn. Det handlar om överväganden som kräver reflektion och eftertanke, och partierna i alliansen har kommit till olika slutsatser i denna fråga. Vi har stor respekt för detta.

Vid en sammantagen bedömning anser vi dock att man inte kan göra en juridisk åtskillnad mellan familjer som består av en eller två föräldrar på det sätt som görs i dag. Dagens regelverk riskerar även att uppfattas som ett indirekt ifrågasättande av ensamstående mammors och pappors förmåga att ge sina barn en bra uppväxt. Adoption är tillåtet för ensamstående, och det finns heller inget som hindrar ensamstående från att skaffa barn på andra sätt än genom assisterad befruktning. Därför anser vi att det är inkonsekvent att tillåta assisterad befruktning för par men inte för ensamstående.

En av de sista lagarna som S-regeringen lade fram för riksdagen före maktskiftet 2006 var Lagen om genetisk integritet och där slogs fast att assisterad befruktning endast får utföras om kvinnan är gift eller sambo. Efter den fördjupade analys som vi därefter gjort är tiden kommen för att också se de många ensamstående barnlängtande kvinnorna.

Mot denna bakgrund menar vi att det nu är dags att ändra lagstiftningen. Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna kommer därför i dag att föreslå i riksdagens socialutskott att regeringen skyndsamt ska inleda lagstiftningsarbete i syfte att ensamstående kvinnor ska få tillgång till assisterad befruktning.

KENNETH JOHANSSON (C)

ordförande i socialutskottet

MATS GERDAU (M)

ledamot i socialutskottet

BARBRO WESTERHOLM (FP)

ledamot i socialutskottet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s